Annons

Glimt av Kung Fotboll på Arkivens dag

I år anordnar alla nordiska länder Arkivens dag den 9 november. Även Landskrona finns representerat på ett litet hörn, det är Arbetarrörelsens arkiv som håller öppet mellan klockan 12 – 16 i Villa Fridhill under lördagen.
– Det är nu drygt ett år sedan vi flyttade till nya lokaler och vi vill passa på att visa upp dessa och vår verksamhet, meddelar arkivföreståndare Jonna Eriksson och fortsätter,
– Centrum för Arbetarhistoria passar även på att visa ett axplock ur sin kommande utställning om Kung Fotboll.

Vid en rundringning som Landskrona Direkt gjorde under morgonen visar det sig att Arbetarrörelsens Arkiv troligen är det enda arkiv i Landskrona som kommer att hålla öppet i morgon.
Från centralarkivet i stadshuset rapporterar Rolf Theander att intresset varit dåligt tidigare om åren varför man väljer att inte medverka,
– Vi har hållit öppet hus under arkivens dag de gångna tre åren men då det endast kommit 2-3 personer och vi har varit mer personal än besökare på plats så väljer vi att hålla stängt i år, säger han.

Annons
 

På Kulturförvaltningen är man ovetande om Arkivens dag,
– Det är faktiskt inget jag fått någon information om. Frågan är om det inte rör sig om ett initiativ från arbetarrörelsen och dess arkiv, säger Göran Nyström, administrativ chef på Kulturförvaltningen.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Arkivens dag är en del i ett större samverkansprogram ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av representanter från Arkivrådet AAS, Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun, Näringslivets Arkivråd, Riksarkivet med landsarkiven samt Svenska Arkivsamfundet, uppger man från Riksarkivet.

Mer om Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona hittar du på hemsidan – www.arbetarhistoria.landskrona.net

av Håkan Karlsson & Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser