Annons

Ökad kostnad för gymnasieelever

Kostnaderna för kommunens gymnasieelever ökar dramatiskt. För två år sedan var kostnaden 98 miljoner kronor, nästa år kommer slutnotan att hamna på 107 miljoner kronor.
– En bidragande orsak är att fler elever söker sig till privatskolor eller gymnasieskolor med specialprogram, berättar Thore Johansson som idag skall redovisa en översikt när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder.

Ett exempel på kostnader för kommunen gäller en elev från Landskrona som valt att studera på Sandbackaskolan i Arvidsjaur som hösten 1999 startade en grundläggande trafikflygförarutbildning som är riksrekryterande.
– Här ökade kostnaderna från 105 000 kronor per termin till 120 000 bara under sommaren och eftersom det handlar om riksintag är det bara för kommunen att betala, konstaterar Thore Johansson och tillägger att normaleleven inte alls är lika dyr.
– Nej, men kommunen betalar i snitt 42 423 kronor per elev som väljer andra alternativ än vår egen gymnasieskola.

Annons
 

I Landskrona finns totalt 1348 gymnasieelever. Av dessa studerar 922 i den egna gymnasieskolan, 165 går på det individuella programmet och 261 elever studerar på andra skolor.
Kostnaden för en elev i den egna gymnasieskolan är i snitt 35 975 kronor, för det individuella programmet 45 837 kronor och övriga elever kostar 42 423 kronor. Till detta skall läggas 327 900 kronor som kommunen betalar ut i form av rese- och inackorderingsbidrag varje år.
– Och här ser vi en ökning av kostnaderna under hösten, poängterar Thore Johansson.

För att en lev skall få möjlighet att läsa vid en annan gymnasieskola på kommunens bekostnad krävs att det inte finns en liknande utbildning i hemkommunen. Dock gäller inte detta olika privatskolor.
– Är friskolan godkänd av Skolverket så är det bara för kommunen att betala, förklarar Evy Andersson på gymnasieskolan som märkt hur antalet elever på natur och samhällsporgrammen i ökad utsträckning valt att studera vid privatskolor utanför kommunen.
– När det gäller naturvetare så har vi ett 50-tal platser i år, tidigare hade vi 80 elever och även när det gäller samhällsprogrammet så märker vi en minskning.

Från kommunens sida finns det väldigt lite man kan göra om en elev väljer en privatskola i Helsingborg eller Malmö.
– Om eleven söker till en kommunal gymnasieskola i en grannkommun och samma utbildning finns på hemmaplan så kan kommunen säga nej, men om eleven söker till en privatskola finns inte den möjligheten, förklarar Evy Andersson.
För gymnasieskolan kan detta på sikt innebär problem med minskat elevantal och samtidigt kan kostnaderna för kommunen fortsätta att öka utan att antalet ungdomar blir fler.
Problematiken ses just nu över av en kommitté som skall presentera förslag till en nya gymnasiereform. Och idag skall kommunledningen informeras om de ökade kostnaderna för kommunens gymnasieelever.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser