Annons

Torskfiskestoppet slår hårt mot Borstahusfiskare

Ett fiskestopp i Öresund hotar resterna av den en gång så stolta fiskenäringen i Landskrona, Borstahusen och Ålabodarna.
Idag är det ett femtontal yrkesfiskare som lever på fisket och det är med oro och lite hederlig ilska som de ventilerar sina synpunkter på ett ensidigt svenskt fiskestopp.
– Danskarna bara skrattar åt oss, det är inte klokt att vi från Sverige vill införa ett ensidigt fiskestopp, poängterade Leif ”Pölla” Olsson när han tillsammans med sina kolleger träffade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Christin Nilsson, Svalöv, och Anders Karlsson, Landskrona.

– Det hela är en del av uppgörelsen mellan socialdemokraterna och miljöpartiet och inget som vi tycker är bra. Det har skötts lite väl hastigt och fortfarande är mycket oklart, menade Christin Nilsson som dessutom är ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet som handlägger frågorna.
Att torskbeståndet är hotat är man överens om, men det finns delade meningar om vilken omfattning hotat utgör.
– Det finns torsk och en metod att förbättra läget kan vara att minska kvoterna genom internationella överenskommelser, poängterade Tony Larsson, fiskare från Lomma och dessutom ledamot i Sveriges Fiskares Riksförbund.
– För oss är det viktigast att nå en internationell överenskommelse som drabbar samtliga länder lika, det håller inte att vi i Sverige kör med ett ensidigt stopp.

Annons
 

Nu tycks de svenska fiskarna också få stöd i EU för sina tankegångar. EU:s fiskekommissionär Franz Fischler uttalade sig för ett totalstopp av torskfiske efter att han tagit larmrapporten från Internationella havsforskningsrådet ICES som rekommenderar ett internationellt stopp för torskfisket i Skagerrak och Kattegatt samt i området väster om Skottland och i Irländska sjön.

I Sverige har fiskeflottan genomgått en hårdhänt anpassning till verksamheten och de fiskare som berörs i Borstahusen med omnejd arbetar med ett småskaligt och varierat fiske. Det kan handla om ålafiske några månader, torskfiske, stenbit eller skrubba. Men ett förbud mot torskfiske drabbar allt fiske.
– Eftersom vi riskerar att få torsk i våra nät eller ryssjor så är det stopp för allt fiske, poängterade Patrik Carlsson.

Fiskeriverket genomför nu en snabbutredning vad gäller ett ensidigt svenskt torskfiskestopp i Östersjön och Västerhavet från den 1 januari nästa år. Verket fick fyra arbetsdagar på sig att ta fram en rapport om de biologiska och ekonomiska konsekvenserna, bland annat möjligheterna till EU-finansiering och redan på fredag skall utredningen presenteras för regeringen.
– Det visar hur hastigt allt kommit till och att det hela är illa genomtänkt, underströk Tony Larsson.

För fiskarna som drabbas är den ekonomiska ersättningen självklart av stor betydelse och här finns ännu inga färdiga förslag.
– Vi har båtar, frysar, redskap och andra omkostnader som skall betalas även om vi ligger still och inte får fiska. Här måste det bli tal om en bruttoersättning, annars kommer det aldrig att gå, menade Leif Olsson som inte gillar tanken på att lägga upp båten.
– Är man fiskare så vill man fiska, så är det bara.

De båda riksdagsledamöterna lyssnade på synpunkterna och konstaterade samtidigt att förslaget var illa genomtänkt och att sista ordet inte var sagt.
– Skall det bli ett fiskestopp så måste det ske genom EU, det håller inte med ett ensidigt svenskt stopp, poängterade Anders Karlsson och Christin Nilsson nickade instämmande.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser