Annons

Gert Grahn lämnar Kulturnämnden

Efter snart 25 år i kulturens tjänst tackar Gert Grahn för sig som ordförande i Kulturnämnden.
– Nu kan det vara tid att göra något annat, menar socialdemokraten Gert Grahn som 1978 halkade in i Kulturnämnden på ett bananskal, om uttrycket tillåts.
– Det var borgarna som krävde fler platser och därför kom jag med som ersättare, men redan efter sex månader utsågs jag till vice ordförande, så det gick snabbt, minns han med ett leende.

Sedan åtta år tillbaka är Gert Grahn ordförande i Kulturnämnden och det har varit en tid av förändring och förnyelse. När han först började hade kulturen en budget på sex, sju miljoner kronor. Idag ligger budgeten runt 37 miljoner och verksamheten har breddats på flera områden.
– Viktigast var sammanslagningen med biblioteksstyrelsen, då fick vi en större förvaltning och för egen del är jag mycket glad över att vi fick ett nytt bibliotek. Här tror jag att vi har möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare.

Annons
 

Även om det funnits en del diskussioner, fattas bara när det handlar om kulturen, så konstaterar Gert Grahn att kulturens position i kommunen är stark hos såväl styrande politiker som allmänheten.
– Vi är ofta med när det gäller att marknadsföra kommunens många positiva sidor och vi noterar också att antalet besökare till utställningar och aktiviteter ökar.
Ett bevis på den folkliga förankringen fick kulturnämnden när man föreslog att Konsthallen skulle stängas.
– Då hade vi helt enkelt inte pengar för utställningar, men genom påtryckningar från allmänheten skapades utrymme för verksamhet som vi nu är glada för. Nu kan vi arrangera utställningar i hallen, det kunde vi inte tidigare.

Glad är han också över att Museet lyckats behålla den fria entrén, trots påstötningar om motsatsen.
– Jag anser det vara viktigt att invånarna har tillgång till museet, här skall man kunna gå in och koppla av och bekanta sig med verksamheten på ett naturligt sätt. Vi har också fått fler besökare genom åren, det är jag inte säker på att vi hade gjort med entré.

Dock finns en viss oro för att entré kan införas i framtiden, då handlar det om den stora satsningen på ”Tågerupskvinnan”, den gamla damen som hittades vid utgrävningar i samband med byggandet av Västkustbanan och som nu skall få en permanent utställning på museet.
– Här finns en diskussion, men hur det blir vet jag inte. Entré har vi på Ven, men det var en förutsättning för att vi skulle kunna satsa på att utveckla Tycho Brahe-projektet. Här är det också främst turister som kommer på besök och inte så ofta kommuninvånare. I övrigt så tror jag att Tychoprojektet kan bli något riktigt stort och spännande för kommunens vidkommande.
Ytterligare ett kulturprojekt som uppmärksammas utanför kommunens gränser.

När Gert Grahn nu tackar för sig vad gäller de politiska uppdragen så kommer han istället att jobba vidare som ordförande i bostadsrättsföreningen Kungen och inom yrket som ombudsman i Hyresgästföreningen.
– Jag kommer inte att sakna sysselsättning och sen kan jag fortsätta att konsumera kultur och det skall bli kul. Det har varit många fina och spännande år som jag inte ångrar, men någon gång skall man tacka för sig och lämna över till någon annan. Nu är det min tur att gå vidare.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser