Annons

Kraftig ökning av bilinbrott i Landskrona

Under 2001 rapporterades 1 159 bilinbrott i Landskrona en siffra som i år passerats med råge, till dags dato har över 1500 anmälningar gjorts.
– Ja, tyvärr har Landskrona intagit den föga smickrande tätplatsen när det gäller bilinbrott i nordvästra Skåne, säger Marita Larsson, kommunalråd och ledamot i Nordvästra Skånes Polisnämnd.
– Gör man en jämförelse med Helsingborg så har dom 268 bilinbrott per 10 000 invånare medan motsvarande siffra för Landskrona är 376, berättar Larsson med anledning av den dystra statistiken.

Nu är det inte bara Landskrona som drabbats av denna våg av bilinbrott. Prognosen för samtliga kommuner i Nordvästra Skåne pekar på en höjning med 8,5 % när det gäller tillgrepp ur bilar.
– Man kan inte nog uppmana folk att själv tömma bilen efter sig. Lämna aldrig jackor, väskor, mobiltelefoner, rent av almanackor kvar i bilen, är Larssons primära råd för att undvika att bli drabbad.

Annons
 

Värst drabbade är de stora parkeringarna på Kasernplan, Gamla Flickskolan (bakom AG´s), Saluhallstorget och vid järnvägsstationen (Kvantum) men stora bekymmer även vid pågatågsstationerna i Häljarp och Glumslöv.

I december 1996 bildades ett lokalt brottsförebyggande råd i Landskrona. Det övergripande målet med det brottsförebyggande arbetet är att få ner brottsligheten i kommunen, såväl på kort som på lång sikt samt att öka tryggheten. Till det lokala brottsförebyggande rådet är knutet en tjänst som för närvarande innehas av Nina Månsson som är vikarierande projektledare på heltid.
– Bilinbrott är ett av våra prioriterade områden just nu. Vi har fått 100 000 kronor från BRÅ centralt för att arbeta vidare med problemen, berättar Nina Månsson och hoppas att kommunen också är villig att skjuta till medel i kampen mot bilinbrotten.
-Även om budgetläget är ansträngt just nu så hoppas jag verkligen att vi kommer att ha möjlighet att skjuta till medel om så behövs, säger Marita Larsson och hänvisar till att detta kommer att hamna inom ramen för Tekniska Verken.
– I de planer som redan finns för ombyggnaden av Kasernplan ingår även brottsförebyggande åtgärder. Tyvärr ser det i dagsläget ut som om vi inte kan genomföra allt vi vill, detta av ekonomiska skäl, säger Larsson vidare.

Initialt kommer kommunen att på ovan nämnda parkeringar under hösten påbörja arbetet.
– I ett första läge ska buskage klippas ner, bättre belysning , samt skyltar sättas upp som uppmanar bilägarna att tömma bilarna själva. Då detta inte är tillämpligt på järnvägsstationerna kommer vi under hösten att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen att kameraövervaka dessa, avslutar Nina Månsson.

I syfte att hela tiden förbättra och förfina sina analys- och uppföljningsinstrument har brottsförebyggande rådet börjat använda sig av verktyget ”Brott på karta”. Från och med januari 2002 läggs all bilrelaterad brottslighet i Landskrona Kommun in på digitala kartor.
För att kunna titta på kartan krävs ett plug-in som ni kan ladda hem här.

Till Brott på karta.

Av Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser