Annons

Eget rum också på kåken, tycker Strandberg

Överbeläggning har åter börjat förekomma på kriminalvårdens anstalter. Det står många dömda i kö för att börja avtjäna sina straff, och platserna på anstalterna räcker inte till. De grövsta brottslingarna får sitta kvar i häkte i väntan på att de kan beredas platser ute på avdelningarna, vilket fått kritik för att utgöra ett brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
– Det är av största vikt att denna situation kan lösas. Det säger folkpartiets riksdagsman Torkild Strandberg, ledamot av justitieutskottet.

Att situationen förvärrats under senare år beror inte på – i första hand – att fler döms till fängelsestraff. Istället har den genomsnittliga strafftiden skärpts, dels genom att straffvärdet för enskilda brott höjts, dels genom att systemet med så kallad halvtidsfrigivning ersattes med frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Denna ändring gjordes utan att anpassa kriminalvårdens kapacitet för de nya förutsättningarna.

Annons
 

– Det är till skada för kriminalvårdens arbete att beläggningen ökar på detta sätt, säger Stranberg och fortsätter
– Personalen ansträngs hårdare och de dömda ges ännu mindre tid för behandlande arbete och kontakt med sin vårdare. Dömda kriminella ska rimligen kunna ha någon form av privatliv, om än beskuret inom anstaltens ram, vilket inte är möjligt om de tvingas dela rum,
menar Stranberg som också tycker att de dömda ska ha en möjlighet att avtjäna sitt straff så snart som möjligt efter dom.

Att tvingas vänta skapa osäkerhet och otrygghet. Kriminalvårdens kapacitet måste ökas, både i antalet platser och genom att tillföras ökade personalresurser som står i en rimlig proportion till det ökade antalet intagna. På sikt måste ytterligare ett stort fängelse byggas för att kunna hantera det ökade antalet interner som blivit följden av förlängningen av strafftiderna. Utbyggnad av någon eller några av de andra stora riksanstalterna är inte heller uteslutna. Detta måste utredas och planeras. Det är av vikt att arbetet med ny- och utbyggnad kan komma till stånd snabbt, avslutar Torkild Strandberg som inom kort presenterar Folkpartiets kriminalpolitiska motion.

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser