Annons

Pyranin i fjärrvärmesystemet

Tekniska Verken kommer, med början måndagen den 28 oktober, att tillsätta ett grönt färgämne, Pyranin, i fjärrvärmesystemet. Anledningen är att färgen enkelt gör det möjligt att spåra läckage i fjärrvärmenätet och i värmeväxlare för tappvarmvatten.
– I en värmeväxlare har man färskvatten på den ena sidan och värmevatten på den andra. Värmevattnet är i systemet en längre tid och är alltså inte nyttigt att dricka. I och med tillsatsen av Pyranin ser man direkt om ett läckage skulle uppstå, förklarar Tony Jokobsen på hetvattencentralen i Landskrona.

Ämnet Pyranin nyttjas av många fjärrvärmeverk såsom Lund, Helsingborg , Malmö, Göteborg , Svalöv med flera. Färgämnet uppfyller de krav, som amerikanska FDA (Food and Drug Administration) ställer, för användning i vissa läkemedel och kosmetiska produkter.
Som annat exempel kan nämnas att grönfärgade diskmedel ofta färgas med Pyranin.

Annons
 

Om någon skulle få grönfärgat vatten ur varmvattenkranen ska man snarast kontakta hetvattencentralen på tel. 470 851 (dygnet runt).

Vill du veta mer om fjärrvärme, besök Tekniska Verkens hemsida.

av Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser