Annons

Surfsugna seniorer hälsas välkomna till biblioteket

Tisdagen den 15:e oktober bjuder Landskrona stadsbibliotek in stadens seniorer till en heldag för att pröva på att använda Internet.
Seniorsurf kostar ingenting och vänder sig till både nybörjare och de som är lite mer erfarna.

– Vi kommer att upplåta 4 datorer som denna dag enbart är till för seniorsurfare, det vill säga personer över 55 år, säger bliotekarie Gitt Ossler, och berättar vidare,
– Vi har under våren haft träffar en gång i veckan för äldre personer som velat lära sig mer om Internet. Tyvärr har vi inte det nu och det stupar inte på intresset från de äldre utan snarare på att vi inte har personalresurser tillräckligt för att kunna hålla dessa kurser. Behovet är stort och det är ofta som äldre kommer hit och visar intresse för Internet.
Gitt Ossler kommer med hjälp av en lathund att guida seniorerna till användbara adresser på nätet. Och på den direkta frågan om Landskronadirekt.com fanns med i lathunden blev hon inte svaret skyldig,
– Lathunden är den samma för hela landet och Direkten finns tyvärr inte med, men naturligtvis kommer jag att visa surfarna dit.

Annons
 

SeniorSurf 2002 som arrangemanget kallas organiseras av den ideella föreningen SeniorNet Sweden i samverkan med Svensk Biblioteksförening och SEB. Syftet med projektet är skapa intresse för dator- och Internetanvändning hos dem som är 55 år och däröver.

SeniorSurf har genomförts sedan 1999 och går i år av stapeln på bibliotek i 215 kommuner. På Surfdagen träffar besökarna andra seniorer, som hjälper till som handledare och berättar om hur de själva använder Internet till vardags för praktiska tjänster och för nöje och sociala kontakter. Mötet med andra IT kunniga jämnåriga stimulerar och är en del av idén med SeniorSurf.
Jan Rissler, styrelseledamot i SeniorNet Sweden och aktiv i SeniorSurf 2002, säger att projektet är en viktig del i föreningens arbete.
– Även om statistiken över internetnärvaro visar att klyftan mellan yngre och äldre krymper lite varje år, så finns den där och är oroande, säger Rissler och berättar vidare,
Fler och fler tjänster förs över på Internet och de traditionella tjänsterna blir svårare att komma åt. Det drabbar givetvis dem som inte kommit i kontakt med den nya tekniken än mindre lärt sig utnyttja den. Det dagliga livet för äldre underlättas mycket av att man exempelvis kan göra bankärenden via Internet hemifrån, handla och beställa biljetter. Dessutom spelar nätkontakter med andra människor, familjen, vänner och bekanta en mycket stor roll i seniorers sociala liv.

Tidningen seniorSURF 2002 ges ut lagom till Surfdagen den 15e oktober. Det är en pedagogisk tidning som delas ut gratis till besökarna både på biblioteken och på SEBs kontor runt om i landet.
Mer information om seniorsurf 2002 hittar du på www.seniornet.se/seniorsurf2002

av Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser