Annons

Dystert på Bruces

Det vilar dystra moln över varvsnäringen i Landskrona. Igår lämnade de senaste nybyggena Landskronavarvet och orderboken är i det närmaste tom. Samtidigt har 70 kollektivanställda blivit uppsagda och dessutom har varvet skatteskulder på närmare tolv miljoner kronor.
Bruces underskott på skattekontot uppgår till 5,2 miljoner kronor, Landskronavarvets till lika mycket, Öresundsvarvets stannar vid 1,2 miljoner kronor. Skatteskulden gäller moms och skatter för personalen.
– Eftersom våra norska ägare haft problem har vi varit tvungna att betala många av våra leverantörer i förskott. Det har gjort att vi fått höga kostnader innan vi själva får in några pengar, förklarar vd Leif Clevström i en kommentar och företaget meddelar samtidigt att man räknar med att reglera skatteskulderna redan under innevarande vecka.

Igår påbörjades bogseringen av två bostadspråmar till Astrakhan för slutgiltig färdigställande på ett lokalt varv och pråmarna och ska vara i drift i maj 2003 och det totala ordervärdet överstiger 600 miljoner SEK.
Ersättningen för de båda pråmarna kommer att behövas för att täcka varvets skatteskulder.

Annons
 

De två pråmarna är komplett utrustade med kraftförsörjning, vattenrening, avloppsrening, avfallsförbränning, tankuppvärmning och komplett kyla och värme anläggning. Anläggningarna byggs för att kunna fungera i mycket extrema klimatförhållanden, från -36 till + 40 grader C.

Bostadsmodulerna väger ca 900 ton vardera och pråmarna som är 95 meter långa och 16 meter breda väger cirka 1 300 ton vardera. Varje pråm har kapacitet att förlägga 130 man.
Bostadsanläggningarna är helt gastäta, vilket behövs då oljekällorna i Kaspiska havet innehåller stora mängder giftiga svavelvätegaser som kan läcka ut vid oljeproduktionen.

Beställaren Emtunga har byggt bostadsmoduler för olje- och gasindustrin i världen sen 1974 och detta är den fjortonde och femtonde stora modulen man får order på sedan 1997. Dessutom har Bruces fått ytterligare order från Emtunga på bostadsmoduler och förhoppningar finns på fler beställningar av bostadspråmar.

Nu är det inte bara Landskronavarvet som har det svårt, även moderbolaget har det tufft. Byggandet av lyxlägenhetsfartyget ”The World” gav Fosens en förlust på 232 norska miljoner, jämfört med en vinst på 80,6 miljoner året innan.
– Det är tufft inom varvsnäringen, men vi har en del trevare ute och det är för dagen inte aktuellt med fler varsel, förklarade Leif Clevström när bolaget lade sina varsel och närmast handlar det om överlevnad för varvsnäringen i Landskrona och det är nu 20 år sedan de första uppsägningarna kom vid dåvarande Öresundsvarvet och det sista nybygget, M/T Woensdrecht sjösattes.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser