Annons

Tycho Brahes damm återskapas

Landskrona kommun kommer genom Tekniska Verkens hjälp att återskapa den damm som fanns på Ven under 1500-talet. Dammen kommer att placeras vid Möllebacken.
I ett pressmeddelande från Tekniska Verken skriver Jörgen Johansson, teknisk chef bland annat,
– Området användes av Tycho Brahe för dammanläggningar i slutet av 1500-talet. Målsättningen är att så långt det är möjligt försöka återskapa denna damm.

Från kommunen hoppas man att dammen kommer att ha en positiv inverkan på djurlivet och även erbjuda en naturliga häckningsplatser för fåglar.
– Intressant är också inplanteringen av den grönfläckiga paddan som tidigare funnits på Ven men dött ut, skriver Johansson vidare.

Annons
 

Ändamålet med dammen är dock främst av bevattningshänseende och miljöskäl.
– Avsikten är att i första hand anlägga en damm för bevattningsändamål med en vattenspegel på ca 3 500 m² yta och en vattenvolym av 5 500 m³ vatten. Dammen kommer också att fungera som ett utjämningsmagasin vilket ger minskade toppflöden och minskad tillförsel av suspenderade ämnen till Öresund, står det att läsa i pressmeddelandet.

Tekniska Verken beräknar att arbetet ska komma igång redan under denna månad och beräknar kostnaden för hela anläggningsarbetet till en halv miljon kronor.

av Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser