Annons

Geofysisk undersökning kan leda till miljonbesparingar

Tekniska Verken i Landskrona kommer i samarbete med avdelningen för Teknisk Geologi vid Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet att genomföra en fältundersökning i utkanten av kommunen vecka 38 och 39. Syftet med undersökningen är att kolla om det finns energi att utvinna från djupt liggande sprickzoner.
De avsnitt som kommer att undersökas är längs två vägpartier, väg 17 från motorvägen ut mot Billeberga samt från Eslövsvägen längs Vadensjövägen upp mot Arrarp. Arbeten kommer att pågå både dag- och nattetid.
– Vi ska försöka få fram en profil hur det ser ut långt ner i jorden. Efter undersökningen kommer vi att avvakta en undersökning i Lund. Där har man kommit så långt att man nu borrar cirka 3,5 kilometer ner efter vatten som sedan ska användas till värmeenergi, säger Kåre Larsson på Tekniska Verken i Landskrona.

Om alla svar pekar åt att det finns vatten som kan användas kommer man att ta upp frågan inom kommunen och där ta ett beslut,
– Inget är klart idag men det finns ett intresse, fortsätter Larsson.

Annons
 

Projektets totala kostnad om man bestämmer sig för att ta upp vatten är cirka 200 miljoner kronor, en summa som trots sin storlek inte skrämmer,
– Det kommer praktiskt taget inte att finnas några driftskostnader när allt är klart. Vi räknar med att projektet ska betala sig under en period på tre till fyra år, säger Larsson vidare och tillägger,
– Därtill kommer en stor miljövinst eftersom vi kommer att slippa fossila bränslen.
Om beslut tas och värme ska utvinnas kommer allt att vara klart runt årsskiftet 2004-2005.

Läs mer på Tekniska Verkens hemsida.

av Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser