Annons

Het debatt om sjukvården

Inför knappt 40 åhörare debatterade igår Bo Nilsson (s) och Barbro Boström (m) på biblioteket om sjukvården i regionen i allmänhet och Landskrona i synnerhet.
Lotten avgjorde att Nilsson fick börja debatten och han attackerade Boström omgående genom att fördöma förslaget att skatterna ska sänkas. Nilsson menar i stället att om socialdemokraterna kommer till makten så kommer skatten att höjas med en krona, vilket skulle innebära 1,5 miljarder för att arbeta bort underskottet i dagens Skånska sjukvård.
Boström kontrade med att det anställts cirka 2000 nya sjukvårdsarbetare sedan moderaterna tagit makten och att Landskronas lasarett har gått från att vara lillebror till Lund till ett eget sjukhus.

Båda parter var dock eniga om att Lasarettet ska finnas kvar och utvecklas. Det är i fråga om hur det hela ska finansieras som meningarna går isär.
Ett sätt att få ner kostnaderna på enligt Boström är att satsa på egenvården.
– Förr gick man kanske till mormor eller någon annan om man var krasslig. Idag ger man sig iväg till läkaren direkt fast det kanske inte alltid är nödvändigt.
Det viktiga är inte ekonomin enligt moderaten utan att vården är snabb och bra. Vad man vill göra om man får fortsatt förtroende är att korta köerna, effektivisera sjukvården, korta beslutsvägarna och flytta ner så många beslut från politikerna till sjukhusen som möjligt.
Nilsson lovar mer pengar till sjukvården genom nämnda skattehöjning samt 20 miljarder från staten, bättre personalpolitik, högre löner för sjukvårdsarbete samt att regionens tio sjukhus kommer att finnas kvar om socialdemokraterna tar makten.

Annons
 

Något som inte diskuterades var om något av partierna kan tänka sig införa 24-timmarsöppet på Landskrona Lasarett om de kommer till makten. Vi har ställt frågan till samtliga stadens partier. Läs mer >>

av Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser