Annons

Trådbussarna i linjetrafik nästa år

Den första juli nästa år är det tänkt att trådbussarna i Landskrona ska tas i drift. Tre bussar ska levereras och därefter rulla på stadens gator.

Då Västkustbanan planerades och Landskrona station skulle placeras tre kilometer från centrum, beslutades det att Stationspendeln, en busslinje mellan centrum och stationen, skulle inrättas.
För att göra kopplingen till tågen mer tydlig och att det skulle vara ett miljövänligt alternativ kom förslaget med trådbuss fram.

Annons
 

Kommunen ansökte om bidrag, som beviljades av regeringen 1999 på 12,4 miljoner kronor, även ett RTI-bidrag beviljades med 3,5 miljoner kronor.
Utöver detta har kommunen beviljats ytterligare ett bidrag på 700 000 kronor. Vidare bedöms möjligheterna till att kunna få ytterligare bidrag på minst 1,3 miljoner kronor som mycket gynnsamma.
Sammanlagt har det budgeterats att hela projektet kostar 37 miljoner kronor.

Landskrona blir först i Sverige med att återinföra trådbussar i stadstrafiken.
En stor majoritet av fullmäktige gav klartecken för satsningen, hela 32 ledamöter var för medan 18 röstade mot.
För trådbussar var socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och framstegspartiet medan moderaterna, folkpartisterna och pensionärspartiet röstade mot.
För majoriteten var det miljöargumenten som övervägde medan kritikerna tyckte att det var för dyrt.

Runt om i Europa satsar flera städer på trådbussar, detta för att få ner utsläppen och nu blir alltså Landskrona först i Sverige. En pilotsatsning som majoriteten räknar med skall skapa positiv PR för kommunen förutom miljövänligare resande.

Läs mer om trådbussarna på Tekniska Verkens hemsida.

av Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser