Annons

Moduler räddar jobb på Bruces


Ingen fartygsorder, men väl en beställning på ett antal moduler räddar jobben på Bruces fram till februari nästa år.
– Ordern innebär att vi får en basbeläggning, men på fartygssidan är det dött just nu, berättar Landskronavarvets vd Leif Clevström som inte utesluter permitteringar när pråmarna som nu byggs på varvet sjösätts den här och nästa vecka.
– Det är för tidigt att säga något vad gäller eventuella friställningar, men klart är att vi behöver få in ytterligare jobb om friställningar skall kunna undvikas.

Just nu färdigställs två pråmar för bostadsändamål till Emtunga, en division av Pharmadule Emtunga AB, som fått ordern från det Italiensk-kazakstanska oljebolaget Agip-KCA. Det är samma bolag som ligger bakom den nya beställningen.
Det är två bostadsmoduler på pråmar som är komplett utrustade med kraftförsörjning, vattenrening, avloppsrening, avfallsförbränning, tankuppvärmning och komplett kyla och värme anläggning. Anläggningarna byggs för att kunna fungera i mycket extrema klimatförhållanden, från -36 till + 40 grader C.
Bostadsmodulerna väger ca 900 ton vardera och pråmarna som är 95 meter långa och 16 m breda väger ca 1 300 ton vardera. Varje pråm har kapacitet att förlägga 130 man. Bostadsanläggningarna är helt gastäta, vilket behövs då oljekällorna i Kaspiska havet innehåller stora mängder giftiga svavelvätegaser som kan läcka ut vid oljeproduktionen.

Annons
 

Den akuta ekonomiska krisen är över för Fosen Mekaniska Verkstäder, ägarna till Landskronavarvet. Tre norska banker har lämnat ekonomiska garantier för att fullfölja bygget av färjan ”Midnatsol” och idag börjar arbetet igen efter semesteruppehållet. Men fortfarande är det tomt i orderböckerna och det krävs nya beställningar om inte nya ekonomiska problem skall uppstå. Fosen har också en tvist med norska staten om produktionsstöd på dryga 35 norska miljoner som staten inte vill betala ut. Enligt staten har Fosen kringgått bestämmelserna för stödet när motorer placerades i ett nybygge på Landskronavarvet. Dock finns nu signaler som tyder på att varvet kommer att få rätt i tvisten med norska staten, en majoritet i Folketinget är kritisk till hur regeringen handlagt frågan.
– För oss är det viktigt att få arbetsro och även om det är stiltje på fartygsfronten så arbetar vi med en del offerter och förhoppningsvis skall det leda till resultat, men det är för tidigt att säga något bestämt, understryker Leif Clevström.

På reparationsvarvet är orderboken fulltecknade fram till september och här ser Leif Clevström ljusare på framtiden.
– Vi får ständigt förfrågningar och här räknar jag med att vi skall ha full sysselsättning också i framtiden.

Landskronavarvet, som lades ner redan för 20 år sedan, har visat sig ha fler liv än en katt och målsättningen nu är att hålla verksamheten uppe i väntan på att det skall lossna också på fartygssidan.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser