Annons

Sommarmusik i Sofia Albertina

Framgången med förra årets musikfestival får sin fortsättning i sommar när Sofia Albertina kyrka står värd för sommarens stora evenemang.
– Sommarmusik i Sofia har funnits länge, vad vi gör nu är att koncentrera den till en festival och det var något som slog mycket väl ut. Under festivalen vill vi lyfta fram musiken, betonar organist Bengt Sydmark som tillsammans med Eva Borgström, Iris Thoméus, Lars Jonvén och Ingegärd Manglind ingått i årets festivalkommitté.

Landskrona församling har till årets musikfestival bjudit in konstnären Ingemar Thalin att presentera en installation i Sofia Albertina kyrka. Thalin har under året varit inbjuden att arbeta med konstinstallationer i England, Korea och Japan.
Ingemar Thalin visar under festivalen konstinstallationen ”Fångat kaosvatten” vilket tidigare har visats bl.a. i Domkyrkan i Lund. Årets festival börjar den 17 juli och förutom musikunderhållning erbjuds även guidade turer i Sofia Albertina under Iris Thoméus ledning.
– Det finns så mycket att berätta om kyrkan, förklarar Iris och guidningen börjar dagligen kl 16.

Annons
 

Dagligen erbjuds även lunchmusik på orgel och dessutom gästframträdanden av klockspelare från våra nordiska grannländer.
– Klockspelet blev mycket uppskattat förra året och nu har vi besök av flera duktiga klockspelare som dagligen kommer att ge tre klockspelskoncerter, berättar Bengt Sydmark som själv återfinns bland klockspelarna som kommer att uppträda.

Inte mindre än sex olika kvällsevenemang finns i programmet och bland dessa en mässa, ”Jag är det sanna vinträdet”, som Johan Magnus Sjöberg, musikdirektör och tonsättare, skrivit speciellt för musikfestivalen. Johan-Magnus Sjöberg utsågs 1997 till ”Årets körledare” i Sverige. Som tonsättare är han autodidakt, vilket nästan har kommit att bli en tradition bland svenska tonsättare.
– Vi tycker det är väldigt roligt att Johan Magnus Sjöberg själv kommer hit och dirigerar, förklarar Eva Borgström som också ser fram emot körkonserten med Wermlandsensemblen.
Det är en mycket duktig kör med sin bas i Karlstad och en av medlemmarna är Elisabeth Boström som kommer från Landskrona och ofta uppträtt här i olika sammanhang.

Festivalen avslutas med en musikgudstjänst enligt den anglikanska traditionen med ”evensongs” framförda av Festivalkören.
Årets musikfestival äger rum den 17 till 21 juli och samtliga evenemang är avgiftsfria.


Ingemar Thalin finjusterar sin installation

Ingemar Thalin är välkänd i Landskrona genom tidigare utställningar i Konsthallen och Museet. Första gången som han hade ett konstverk med på Konsthallen i Landskrona var redan 1967. Sedan dess har ett hundratal utställningar kommit på plats såväl i Sverige som utomlands. Domkyrkan i Köpenhamn har t. ex. nyligen köpt in ett konstverk av honom. Ingemar Thalin, som just kommit hem från Kina tycker det är viktigt att arbeta internationellt, inte minst utifrån alla de frågor som globaliseringen medfört och där kulturella utbyten är viktiga för att skapa en framtid i gemenskapens tecken.
Nästa år planeras utställningar i Mozambique, USA, Korea, Osten-ike och Japan.
De stora perspektiven finns också med i den konstinstaflation som Ingemar Thalin presenterar i Sofia Albertina kyrka: i installationen finns eld, vatten, jord och luft.
– De fyra elementen finns med för att lyfta fram tillvarons helhet och visa på de kosmiska perspektiven och på Guds allomfattande omsorg. I installationen finns matjord, den berättar om hur Jorden bär oss, det är också den som tar emot våra kroppar när vi dör. Jorden är ett oerhört tunt skikt som fött människorna i alla tider sedan skapelsens morgon. Jord har med liv att göra och det påminner oss om att vår tid är begränsad. I jorden kan vi gömma våra skatter och vi kan så våra frön. Jorden skapar närhet till livets ursprung, förklarar konstnären.
– I installationen finns det också vatten. Vatten som är både farligt och livgivande. Bibelns relation till vattnet är således mångfacetterad. Vatten kan skapa kaos och död, men vattnet bär också med sig budskapet om liv. Den livgivande sidan är att vi helt enkelt behöver vatten för att överleva. Ett glas vatten kan rädda liv.
– Att få tända ett ljus och sätta det i installationen inbegripen att man måste falla på knä vilket då bär till en liturgisk handling som i sig också bär tron, poängterar Ingemar Thalin.

Johan-Magnus Sjöberg är sedan 1974 organist i Sankt Hans kyrka Lund. Han är även verksam som lärare i kördirigering vid Musikhögskolan i Malmö. Han leder i sin tjänst ett flertal körer bl.a Sankt Hans Motettkör, som medverkar vid uruppförandet av ”Jag är den sanna vinstocken”. Han har påverkats av de amerikanska impulserna som kom ifrån bl.a John Cage, Morton Feldman och av minimalister som Steve Reich m.fl. Hans stil kan inte kallas bara minimalistisk utan den är också expressiv. Johan- Magnus Sjöberg har representerats vid ett flertal stora musikfestivaler såsom Lerchnborgs musikdagar, Warszawa Hösten, Poznan Spring Festival, Stockholm Music Festival, han har också representerat Sverige i Radiotävlingen Rostrum.
Sjöbergs verklista spänner ifrån enkla sånger till orkestermusik. Mycket av hans musik är komponerad för kör, bl.a kan nämnas att han har skrivit tre oratorier, det senaste beställdes av Svenska kyrkan i samband med utgivande av den nya bibelöversättningen.
Samtliga oratorier har sänts i Sveriges radio.
I en stor del av sina kompositioner använder han elektronik, både live-elektronik och förinspelad sådan. Han finns representerad på ett 10-tal CD skivor.
– Stycket bygger på mässans ordinarie delar med ett tillägg av Halleluja. Det är komponerat för kör och orgel. Texterna är plockade ur ordinariets texter. Stycket är ganska återhållsamt och lågmält i körsatserna, medan orgeln är med ”bombastisk”. När jag komponerar ett stycke, är jag full av tankar inför verket, dessa tankar släpper jag omedelbart när jag har skrivit den sista tonen. Nu är det lyssnarens tankar som blir intressanta. Jag har fått ett uppdrag som jag fullgjort. Nu är stycket inte längre mitt utan allmän egendom, var och en får själv tolka in sina tankar, berättar Johan-Magnus Sjöberg.

– Under hela framförandet kommer även bandstycke ”Room’s” av JMS att framföras, detta stycke skrev jag 1997 med tanke på att det skall bilda ett ljudrum vad annan musik också finns.

Program för musikfestivalen i Sofia Albertina kyrka den 17-21 juli

Varje dag kl 12 Lunchmusik på orgel
Varje dag kl 11.30, 15.30. 19.30 Klockspelskonsert Norra tornet (Klockspelare från Danmark, Norge, Sverige)

Onsdag kl.20
Madelaine Wibom – sopran, Ulrik Quale – tenor och Rune Broberg – piano

Torsdag kl 18
”Jag är det sanna vinträdet” Mässa för kör, orgel, elektronik. Skriven till festivalen i Sofia Albertina av Johan-Magnus Sjöberg. Medverkande S:t Hans Motettkör, Bengt Sydmark, Ulf Abrahamsson. Dirigent: Johan Magnus Sjöberg

Torsdag kl 20
Orgelkonsert med Maria Axell Fredag kl 20 Sorgesång och glädjefnatt Körkonsert med Wermlandsensemblen Dirigent:Gunno Palmqvist

Lördag kl 20
Petronella Dittmer, violin, sopran Richard Coulson, orgel, båda från England

Söndag kl 20
Musikgudstjänst enligt anglikansk tradition (Evensong) med Festivalkören

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser