Annons

Två veckor till karneval

Med lite drygt fjorton dagar kvar till årets karneval har Landskrona Direkts besökare sagt sitt om ,hur stor betydelse artisterna har för att de ska besöka karnevalen.
På arrangerande Evenemang Uppsala tror man inte att artisterna är av avgörande vikt utan att karnevalen i sig är ett så pass starkt varumärke att det är det som lyfts fram före artisterna tillskillnad mot så kallade stadsfester.
– Folk är inte så artistfixerade som man kan tro. De drivs i stället av arrangemanget som sådant, sade Bengt Johansson, marknadsansvarig till Landskrona Direkt härom veckan. Detta med anledning av den konkurrens som kommer att råda från bland annat Helsingborgs festivalen vilken går av stapeln samma helg.
Det har dock visat sig att Landskrona Direkts läsare är av en annan uppfattning. Av 133 inkomna svar tyckte 61 procent att artistutbudet spelar en viktig roll. 16 procent ansåg som Johansson, att det är av underordnad betydelse. 19 procent menade att det har en viss betydelse vilka artister som kommer medan återstående 4 procenten inte hade för avsikt att besöka karnevalen vilka artister som än kommer.
Johansson tar siffrorna med ro och oroar sig inte för besöksantalet.
– Jag tycker det är framsynt av kommunen att lägga karnevalen den helg det ligger eftersom det är en lönehelg.

av Kary Persson
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser