Annons

Tummen ner för äldreombudsman


Det blev tummen ner i VÄO för folkpartiets motion om inrättandet av en äldreombudsman i kommunen.
Samtliga övriga partier gick emot motionen.
– Vi anser att frågorna är viktiga, så där är vi överens, men vi menar också att det redan finns organ till vilka man kan vända sig för upplysning, information och även klagomål, förklarade VÄO:s ordförande Eva Örtegren och lyfte fram anhörigcentrum som ett exempel.
– Här har verksamheten utvecklats och det är ett arbete som kommer att fortsätta. Dessutom arbetar vi inte bara med äldre inom vår verksamhet och då är frågan om vi skall inrätta fler ombudsmän för att tillvarata alla gruppers intresse. Vi skall inte öka på byråkratin utan istället se till alla gruppers rättigheter, avslutar Eva Örtegren.
Närmast skall motionen vidare via kommunstyrelsen till beslut i kommunfullmäktige
.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser