Annons

Samverkan mot brott.

En misstanke om ökad brottslighet i form av inbrott och skadegörelse i centrum samt olika industriområde skall nu stävjas genom olika insatser. Det var i tisdags som företrädare för kommunen och Vänliga Landskrona träffade polismyndigheten för att diskutera olika åtgärder.
Polisen ser allvarligt på situationen i Landskrona och är beredd att inom ramen för tillgängliga resurser göra vad som göras kan för att komma tillrätta med den besvärliga situationen, poängterade polismästare Knut Dreyer. Och han lovade att undersöka möjligheten att befria närpolisen i Landskrona från utryckningar för att de i stället skall koncentrera sig på brottsligheten i centrum.
– Samverkan mellan berörda parter är en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete och kommunen är beredd att ta sin del av ansvaret för att skapa goda betingelser för näringsverksamheten, poängterade kommunalrådet Lars Wallstén och även Vänliga Landskronas vd, Frank Haglund, VD var nöjd efter mötet.
– För Vänliga Landskrona har åtgärder för att förhindra skadegörelse och stölder högsta prioritet. Dagens överenskommelse var ett steg i rätt riktning, men vi kommer inte att ge upp vår strävan efter ytterligare polisresurser till Landskrona.
Målsättningen är ett brottsfritt centrum och kommunen kommer tillsammans med Vänliga Landskrona att undersöka möjligheterna att i samverken med polisen organisera och finansiera en verksamhet med ordningsvakter i butikerna.
Tidigare har insatser gjorts mot bilstölder och ungdomsgäng i centrum, insatser som bedöms vara framgångsrika.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser