Annons

Kumlahuset rivs i slutet av månaden

Vandaliseringen av det på hyresgäster tömda Kumlahuset är omfattande.
Huset som så pass sent som för ett par veckor sedan beboddes är nu snarare att likna vid en krigsskådeplats. I stort sett finns inte en hel fönsterruta kvar på husets västra sida. Glassplitter täcker marken och de krossade fönsterrutorna ger ett spöklikt intryck.
– Det är förfärligt. Min stora önskan är att man river huset nu, säger Anna Ekelund, rektor på närbelägna Albanoskolan.
– Jag tycker man kan anlägga grönområde där huset stått i väntan på att man bestämmer sig för vad man ska utnyttja området till. Som det är nu så är det en mycket farlig och lockande ”lekplats” för våra elever. Att situationen blivit något bättre sedan husen tömdes medger Anna Ekelund,
– Efter det att den siste hyresgästen flyttade ut sattes galler upp runt byggnaden och sen dess har en förbättring skett bland våra elever. Under skoltid har vi nu inga elever springande runt Kumlahuset, men på fritiden har jag naturligtvis ingen uppfattning om vad som sker där. Jag har bland annat informerat BUNs ordförande Niklas Karlsson om problemet, dock har jag inte fått några signaler om vad och när det ska ske något med huset.
Landskrona Direkt kontaktade Niklas Karlsson som inte annat kunde än att hålla med Albanoskolans rektor.
– Från BUN’s sida är det angeläget att huset rivs snarast. Som det är nu är miljön farlig och vi vill kunna börja planera för utemiljön runt Albanoskolan och bland annat se över skolgården. Men någon ytterligare information om när huset ska rivas har jag inte, säger Niklas Karlsson.
Rolf Holmberg, byggnadschef på Landskronahem har dock rivningsschemat klart för sig,
– Tidsplanen är den att vi avvakta anbuden på rivning som är satt till den 16 juni, därefter kommer vi i början på nästa vecka omgående gå igenom dessa. Förhoppningen är den att vi redan i slutet av juni ska kunna påbörja rivandet av Kumlahuset, säger Rolf Holmberg och fortsätter,
– Vi har gjort vad vi kunnat för att säkra byggnaden. Vi har inhägnat området, spikat för de nedersta fönsterna samt att vi har Securitas till att bevaka huset nattetid. Det är beklagligt att det vandaliseras som det görs. Det finns ju massor av grejor som nu förstörs som vi istället kunnat återanvända.
Så förhoppningsvis ska allt se bättre ut när eleverna återvänder till skolan efter sommarlovet.
– Planerna är att det ska anläggas en grönyta där husen stått i väntan på att kommunen och Landskronahem bestämmer sig för vad tomten ska användas till i framtiden, avslutar Rolf Holmberg.
– Det låter jättebra, det var skönt att höra säger rektor Anna Ekelund när vi lämnar beskedet om att rivning kommer att påbörjas i slutet av månaden.

av Håkan Karlsson
© Landskrona Direkt

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser