Annons

Hälsodiplom till företag

Rohm and Haas blev det första företaget i Landskrona att bli Hälsodiplomerat som arbetsplats enligt Korpen, Cancerfonden och Folkhälsoinstitutet.
Certifieringen gäller från samma dag som företaget firar sitt 30-årsjubileum i Landskrona, nämligen den 31 maj.
Rohm and Haas är ett amerikanskägt kemiföretag som tillverkar bland annat bindemedel för färg och vid fabriken i Landskrona sysselsätts ett 90-tal personer.
För att bli Hälsodiplomerade byggs arbetet upp kring fyra huvudområden, som alla innehåller sex kriterier och där vissa är obligatoriska medan andra är valfria. De fyra huvudområdena är Friskvårdspolicy, Omgivning (miljö), Personlig Hälsostrategi och Verksamhet.
En handlingsplan för år 2002 finns på företaget och under våren har kampanjen ”Cykla eller gå till jobbet” startats upp. Man har gått ut med uppmaningar till alla anställda om vikten av rörelsepauser. En ”Motionsutmaning” har genomförts och avslutningsvis har man dragit igång ett tredelat ”Hälso- och viktprogram”.
— De sista justeringarna för vår certifiering genomfördes under april månad. Sedan har vår lokala coach här i Landskrona och regioncoachen i Malmö godkänt oss, berättar personalansvariga Lotta Krona på Rohm and Haas. Rohm and Haas coach i Landskrona, Pia Johansen
Företagets VD Sven Persson är mycket positiv till Hälsodiplomeringen: — Det är tack vare ett engagerat arbete av vår friskvårdskommitté som vi lyckats engagera de anställda i stor omfattning på de olika arrangemangen och evenemangen.

av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser