Annons

Här står polisen i sommar

Tidningen Svensk Polis har ställt tre frågor till trafikpolischeferna på samtliga Polismyndigheter i Sverige.
1. Hur ser trafikövervakningen ut i ditt län i sommar?
2. Kommar ni att ha någon särskild övervakning runt midsommar?
3. Finns det några vägarbeten ni vill varna för?
Så här svarade Leif Andersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Skåne
1. Vi kommer att koncentrera oss på vägar med stora trafikflöden. Övervakningen kommer till största delen ske öppet i uniform, dock kommer det att finnas viss ”civil” hastighetsövervakning. Insatser kommer att ske mot rattfylleri, hastighet och bilbältesanvändning.
2. Under midsommar kommer trafikpolisen i Skånes län att prioritera de tillfällen då vi erfarenhetsmässigt vet, att bilresandet är som störst. Insatsen kommer till stor grad att riktas mot rattfylleri.
3. Fram till midsommar kommer motorvägen mellan Malmö och Lund endast ha ett körfält i vardera riktning. Reparation av broar pågår.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser