Annons

Ny biomull till grönområdena

Tidigare har kommunen levererat slam från Lundåkraverket till åkrar, anläggningsytor och grönområden i Landskrona.
Nu har man dock en ny produkt på gång, en så kallad BIOMULL.
BiomullL innebär att man att blandar upp slammet med annat biologiskt material och därefter processar blandningen genom kompostering.
– A och O vid kompostering är att man utför en så noggrann blandning som möjligt. Därför använder vi en rotorisk för ändamålet. En arbetskrävande metod som betalar sig i längden genom en bra slutprodukt, biomull.
Komposten syresättes genom regelbunden omblandning och får ligga cirka 4-6 månader. Därefter beräknas komposten hålla en C/N kvot på ca 16 (kol/kväve förhållande). Detta är kvalitetsstämpeln för en väl genomförd kompostering, säger man på Tekniska Verkens hemsida. Anledningen till att man vill börja använda den nya produkten är för att höja mullhalten i marken.
– Forskning visar på allt mer sjunkande mullhalter i framförallt södra Sverige. En bidragande orsak är bland annat minskad djurhållning. En annan är moderna spannmålssorter med kortare strå och mindre halmmängd som följd. Biomull höjer mullhalten med 10-15% beroende på givans storlek.

UPP

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser