Annons

Över 500 000 till föreningarna

Arbets- och socialnämnden har delat ut 502 800 kronor i bidrag till olika föreningar. Mest fick KF Länken som med sina 35 medlemmar fick 150 800 kronor för att bland annat täcka hyran och delar av verksamheten.
RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, med 22 medlemmar fick sänkt bidrag jämfört med förra året, då erhåll föreningen dryga 130 000 kronor, men i år får man nöja sig med 90 000 kronor. Förklaringen var att föreningen har ett eget kapital på 40 000 kronor.
– Meningen med bidraget är att det skall användas för aktiviteter, inte läggas på hög och därför blev det en sänkning, motiverade Jack-Benny Carlsson, m, beslutet i nämnden.
Dessutom erhöll Brottsofferjouren med 76 medlemmar, 56 400 kronor, Landskrona Alpo, 83 medlemmar, fick ett stöd på 97 200 kronor, Föräldrar mot narkotika med 22 medlemmar erhöll 45 000 och KRIS, kriminellas rätt i samhället, med 41 medlemmar, erhöll 63 400 kronor.
– Det är föreningar som samtliga gör ett viktigt arbete och därför får de också stöd, förklarade Carin Blomberg, s, och stödet täcker 80 procent av hyreskostnaden samt en del utgår per medlem.

UPP

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser