Annons

Tomtköp på andra varvet

Stadsbyggnadskontoret fick bakläxa på förslaget att sälja åtta attraktiva tomter på Kryddgränden till PNB när det framkom att fler byggbolag ville köpa marken.
Men nu har frågan varit och vänt på förvaltningen och än en gång föreslås PNB som köpare, trots att andra byggbolag bjöd högre pris för marken.
När frågan på nytt behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott togs hänsyn till att PNB även skall bebygga två andra områden på Västra Fäladen.
PNB betalar drygt 2,2 miloner kronor för marken, men det fanns även anbud i storleksordningen 3,5-4 miljoner kronor.
Men någon ställning till det nya förslaget tog inte arbetsutskottet, nu skall frågan vidare till kommunstyrelsen för att sedan spikas i fullmäktige.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser