Annons

Miljonstöd till Tychoprojekt

Delegationen för EU:s strukturfond för de svenska öarna har beslutat bevilja Statens Fastighetsverk 2.599.757 kronor for utveckling av Tycho Brahe minnena på Ven.
De åtgärder som stöds är de som ingår i den utvecklingsplan som Statens fastighetsverk och Landskrona kulturförvaltning utarbetade under föregående år. Bland åtgärderna ingår ett nytt multimedialt bildspel i Stjärneborg, caféanläggning, utbyggnad av den rekonstruerade trädgården, nytt museum och inhägnad av anläggningen.
Projektet löper på 3 år och finansieras i övrigt med drygt 8,5 miljoner kronor av SFV och Landskrona kommun.
– EU-bidraget gör att vi kan hålla ett högre tempo i utvecklingsarbetet och lägga oss på en högre kvalitetsnivå än vad som annars varit möjlig, säger Kent Linderholm som är fastighetsförvaltare för SFV i västra Skåne.
-SFV har ett ansvar för att utveckla minnesanläggningen så att dess viktiga historia på ett klarare sätt framgår för dagens människor och EU-stödet är en viktig uppmuntran i detta arbete.
– Genom det här bidraget och det stöd vi tidigare beviljats från Cultura 2000 fonden, så får vi nu möjlighet att kraftsamla kring Tycho Brahe minnena, säger Christin Nielsen kulturchef i Landskrona.
– Tycho Brahes Ven är en mycket viktig plats i vetenskapshistorien och först nu börjar vi få möjligheter att skapa en anläggning som motsvarar den betydelsen.
Arbetena har påbörjats och den första delen som innebär att fornminnet efter det underjordiska observatoriet Stjärneborg görs tillgängligt för allmänheten planeras invigas den 1:a juni i år.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser