Annons

Centrums dåliga rykte skall bort

Anders Eneborg är utlånad på halvtid från Landskronahem för att hålla i projektet ”Levande centrum”. Och målsättningen är enkel, centrums dåliga rykte skall tvättas bort.
– Landskrona är en av få kommuner som jag känner till där man har förortsproblemen i centrum och nu är meningen att vi skall ändra på den bilden. Det är inget enkelt arbete, men vi har trots allt goda förutsättningar att lyckas.
Bakgrunden till projektet Levande centrum är olika studier som genom åren pekat på en socialt snedvriden sammansättning av boende i de centrala delarna. Här har funnits en klar överrespresentation av socialbidragsberoende familjer och dessutom har larmrapporter pekat ut oseriösa fastighetsägare.
-Man har helt enkelt inte brytt sig om vem man hyrt ut till och därmed skapat grunden för några av problemen, förklarar Anders Eneborg som nu har en konstruktiv dialog med olika fastighetsägare.
– Vi är överens om problembeskrivningen och kommer tillsammans att arbeta för centrums utveckling.
Ett radikalt grepp som genomförts var kommunalägda Landskronahems köp av omkring 300 lägenheter i de centrala stadsdelarna. Som en stor aktör kan Landskronahem sätta press på andra fastighetsägare vad avser underhåll och kvalité.
– Vi arbetar också med att klassa de olika fastigheterna och genom klassningen skapas underlag för hyressättningen. De fastighetsägare som struntar i det mesta riskerar en etta medan de som verkligen bryr sig om hyresgästerna får en femma och sedan sätts hyran därefter. Dessutom tror vi att gemensamma insatser kan öka trycket på de få som inte är beredda att ta sitt ansvar.
En annan del av projektet handlar om uthyrnings policy vilket enkelt uttryckt innebär att personer med svag betalningsförmåga inte får lägenhet så enkelt som kanske var fallet tidigare.
– Vi har statistik som visar att bidragsberoende flyttade från andra kommuner och till landskrona för att det var lätt att få lägenhet, men det är något som vi nu hoppas få bukt med.
Anders Eneborg har tidigare jobbat med att lyfta Norrestad, ett bostadsområde som ny fått en positivare framtoning efter flera stora satsningar. Fastigheter har jämnats med marken, bostäder konverterats till utbildningslokaler och de allmänna utrymmena har fått en rejäl ansiktslyftning. Och nu har turen kommit till Landskronas centrala delar.
– Det här är inget man gör i en handvändning, men jag känner att viljan finns och tillsammans skall vi klara den här uppgiften, menar Anders Eneborg vars förordnande varar fram till hösten 2003 och därefter skall en utvärdering göras.

UPP

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser