Annons

Röstkunskap på skolschemat

Det låga valdeltagande bland invandrare vid förra valet fick Haxhi Osmanaj att tänka till och nu har hans tankar resulterat i ett nytt projekt med syfte att locka de nya medborgarna till valurnorna i höstens val.
På Komvux olika kurser studerar ungefär 430 elever med invandrarbakgrund och det är genom att informera om dem om den grundläggande rättigheten att rösta som man hoppas öka valdeltagandet.
-Eftersom jag själv är invandrare så har jag funderat mycket på de här frågorna och rösträtten är ett viktigt instrument för alla som vill vara med och påverka samhället, förklarade Haxhi Osmanaj när planerna på valveckan presenterades.
-Efter förra valet gjorde vi en valanalys som visade att valdeltagande bland våra nysvenska invånare var så lågt som 30 procent i vissa grupper, så när Haxhi presenterade sina funderingar för mig kändes det rätt, underströk kommunfullmäktiges ordförande Gösta Nilsson som också fått kommunen att satsa omkring 80000 kronor för att genomföra valveckan.
-Demokrati måste få kosta, det är oerhört viktigt för samhällsutvecklingen att alla få möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Ambitiöst upplagt
-Inom Komvux har vi tidigare haft information om valfrågorna, men inte så¨ambitiöst upplagt som nu, konstaterade Agneta Wigström, utvecklingsledare på Komvux.
Berörda elever är uppdelade i två grupper och varje grupp kommer inledningsvis att drillas i två dagar innan man avslutar med en stor valdag på Komvux nästa fredag.
-Då kommer vi att bygga upp en riktig vallokal och genomföra valet precis som det kommer att göras i höst. Jag tror delvis att det låga valdeltagande kan bero på okunskap om just hur man gör med sina valsedlar, betonade Gösta Nilsson.
Valveckan börjar med inbjudna förelsäsare som själva berättar om sina erfarenheter och dag två kommer de politiska partierna att presentera sina idéer och svara på frågor.
-Men viktigast är att lyfta fram betydelsen av rätten att rösta, inte partipolitiken. När deltagarna förstått betydelsen av rösträtten så sätter de sig också in i vad partierna står för, poängterade Gösta Nilsson.
Någon förebild till valveckan på Komvux finns inte och från andra komm uner har man tagit del av Landskronas planer med stort intresse.
-Jag var på en valkonferens i Malmö och då framkom att alla kommuner hade liknande problem med valdeltagandet och det fanns också olika planer på åtgärder, men inte så långtgående som i Landskrona, avslutade Haxhi Osmanaj.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser