Annons

PNB bygger 28 nya villor

När byggföretaget PNB köper drygt 3 500 kvadratmeter tomtmark på Norra Svaneholm avslutas ett drygt 30-årigt tomtbråk som 1970 skapade svarta rubriker i media när sex prominenta personer gick före i villakön till de attraktiva villatomterna.
Men när kommunstyrelsen beviljade försäljningen av den sista lilla remsan tomtmark på det aktuella området till PNB för 2 267 000 kronor var det bara Vänsterpartiet som protesterade.
Dock inte mot fördelningen av framtida villor, utan mot det faktum att kommunen är beredd att sälja tomtmark. Vänstern säger genomgående nej till markförsäljning.
På marken skall PNB uppföra åtta villor och samtidigt förvärvar bolaget mark för 20 småhus på Västra Fäladen för 1 817 000 kronor. I det senare fallet skall, enligt avtalet, hälften av småhusen i första hand erbjudas kommunens tomtkö.
Några sådana restriktioner finns inte vad avser villorna på Norra Svaneholm.
– Vid förhandlingar är det ett givande och tagande och när det gäller tomterna på Svaneholm så är fördelningen upp till PNB, förklarade kommunalrådet Lars Wallstén med tillägget att ytterligare 39 villatomter för fri bebyggelse på Västra Fäladen skall erbjudas de 150 i kommunens tomtkö.
I framtiden skall det också bli lättare för villaägare att jämföra vad som lönar sig bäst, tomträtt eller friköpande. Detta efter ett förslag från moderaterna.
– Vi vill att personer som vill köpa tomtmark av kommunen skall få en tydlig och lättförstålig konsumentinformation, förklarade oppositionsrådet Tutti Johansson Falk och initiativet föll i så god jord att kommunstyrelsen biföll förslaget.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser