Annons

Tummen ner för folkomröstning

Även om debattens vågor gick höga så sa kommunfullmäktige som väntat nej till en folkomröstning vad avser satsningen på en trådbusslinje från nya stationen till centrum.
Det var folkpartiets Torkild Strandberg som föreslagit omröstningen, men han fick alltså tummen ner med 28 röster mot 22.
Vidare spikade fullmäktige bostadsförsörjningsprogrammet som innebär att 57 nya lägenheter skall byggas årligen fram till 2006. Här godkändes även exploateringsavtalet med HSB vad avser byggnation på Västra Fäladen, avsikten är att bebygga ett område på 15 000 kvadratmeter med 39 småhus i bostadsrättsform.
Nyhamnsprojetet fick också godkänt även om fyra partier gjorde tummen ner. fp, v, fsp och mp.
Voteringarna duggade tätt under aftonen och även vad avser motionen om att undersöka intresset om alternativa driftsformer inom äldreomsorgen blev det avslag från majoriteten.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser