Annons

Bredbandpå landsbygden

Landskrona kommun har en hög ambitionsnivå i sin satsning på att leva upp till begreppet ”Den digitala staden”.
LaNet har därför på kommunens uppdrag under en längre tid arbetat för att ge boende på landsbygden i kommunen möjlighet till fast uppkoppling till Internet. Detta arbete har utmynnat i en principöverenskommelse med Sydkraft Bredband.
– Eftersom vi tidigt insåg att ADSL, uppkoppling via telenätet utan att störa telefonitrafiken, är det bästa tillgängliga teknikalternativet för närvarande så har arbetet varit inriktat på att hitta en samarbetspartner kring denna teknik, heter det från LaNet
Sydkraft Bredband kommer att erbjuda hushåll och företag som är anslutna till telestationerna i Annelöv, Asmundtorp, Glumslöv, Häljarp/Saxtorp och Härslöv hela sitt utbud av ADSL-tjänster.
En förutsättning för projektets genomförande är att man får ca 1 000 beställningar totalt från dessa fem områden vilket utgör ungefär 30 % av hushållen på landsbygden.
De marknadsundersökningar som LaNet genomfört visar på ett stort intresse för fast uppkoppling till Internet ute i kransorterna och vi bedömer penetrationsgraden som realistisk.
Om anslutningsgraden uppnås kan man räkna med att vara i drift i samtliga telestationer senast vid halvårsskiftet 2002.

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser