Annons

Hundkappbanor får bra betyg

Jordbruksverket har undersökt djurskyddet vid landets hundkappbanor och gör tummen upp för bl a banan i Landskrona.
Bakgrunden till undersökningen var kritiska synpunkter från olika djurrättsorganisationer i samband med införandet av totospel på hundar i april 2000.
Landskrona, som har en av tre riksbanor, fick liksom övriga banor klart godkänt i verkets rapport och där konstateras att ” det inte skett sådana förändringar av djurskyddet att tävlingarna måste förändras eller upphöra”.
Verket konstaterar vidare att skadefrekvensen är mycket låg och från hundägarnas sida betonas att det är hunden som sätts i centrum.
I Landskrona äger nästa rikstävling rum den 25 november och sedan kommer man att köra lopp varje helg under december eftersom Landskrona är den sydligaste banan och därför klarar även milt vinterklimat.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser