Annons

Heta toner om tillsynsavgift

Butiker som säljer öl skall anmäla detta till kommunen och för att sköta tillsynen vill kommunen ta ut en årlig avgift på 900 kronor.
Men beslutet vållade en het debatt mellan kommunalrådet Lars Wallstén och oppositionsrådet Tutti Johansson Falk.
Moderaterna ville att ärendet återremitterades till ASN med uppdraget att ta fram ett förslag där det finns möjlighet att låta bli att ta ut tillsynsavgift för de försäljnings- och serveringsställen där tillsynen inte föranlett någon anmärkning samt att tillsynsavgiften sätts till 5000 kronor i de fall tillsynen föranlett anmärkning mot att försäljning sker till minderåriga.
– Förslaget bryter mot kommunallagen och bland det löjligaste jag hört, sa en irriterad Lars Wallstén och poängterade att avgiften inte är någon straffavgift utan en ersättning för att kommunen ansvarar för registerhållning och tillsyn.
– Kommunen är skyldig att utöva tillsyn över samtliga som näringsidkare som hanterar folköl, det är det vi tar betalt för. Vad som händer om någon bryter mot lagen är en helt annan fråga, menar Lars Wallstén medan Tutti Johansson Falk håller fast vid sin linje.
– Vårt förslag går ut på att normal tillsyn skall vara kostnadsfri för handlaren eller restaurangägaren. I de fall där tillsynen föranlett anmärkning är det kommunens uppgift att tillsammans med verksamhetsansvarig hitta lösningar för att komma till rätta med de problem som uppstått. Detta innebär med nödvändighet en mycket större arbetsinsats från ASNs sida vilket vi då anser att kommunen skall ta betalt för, därav förslaget om betydligt högre avgift för detta. Debatten lär fortsätta när frågan skall upp i fullmäktige

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser