Annons

Danmarkstrafik läggs ner

Sviktande marknad gör att Scandlines lägger ner trafiken mellan Landskrona och Köpenhamn från den siste november. Men då bryter bolaget mot avtalet med Landskrona kommun – Vi har ett avtal om trafik fyra dagar i veckan fram till årets utgång och det kan endast hävas om parterna är överens, förklarar kommundirektör Leif Borg det överraskande beslutet från Scandlines. – Vi har inte fått någon som helst information om beslutet och det är inte bra. Enligt den uppgörelse som finns mellan bolaget och kommunen skulle trafiken bedrivas året runt och får detta betalar Lanskrona kommun lokaler, biljettförsäljning och hamnavgift motsvarande ett stöd på 750 000 kronor på årsbasis. Till detta skall läggas ett marknadsföringsstöd på 250 000 kronor under förutsättning att Scandlines satsar lika mycket. Miljonstödet finns även upptaget för nästa års budget. – Det är för att garantera oss om att det finns medel om bolaget tar upp trafiken igen, förklarar Leif Borg. Motiveringen till nedläggningen, som berör 25 anställda, är att ruten, som idag trafikeras av den svenska flygbåten \”Svalan\”, haft betydligt färre passagerare än nödvändigt för att upprätthålla nödvändig ekonomi. Av de anställda som berörs kommer merparten att erbjudas anställning på Scandlines övriga verksamheter.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser