Annons

M-politiker vill sälja tomter till reapris

Friköpta tomter till reapris och fritt byggande, det är två förslag som moderaten Leif Thorsell tror skall underlätta inflyttningen till Landskrona och nu har han motionerat i frågan.
Så här skriver han i sin motion till kommunfullmäktige.
”Jag kräver att den styrande majoriteten med socialdemokraterna i spetsen tar ett större ansvar för Landskronas utveckling när det gäller att öka skattekraften i kommunen, i enlighet med fullmäktiges beslut angående ”Profilering Landskrona”. Ett sätt är att se till så att villaägare kan friköpa sina tomter till ett rimligt belopp. Detta skulle innebära en mer dynamisk fastighetsmarknad samt att kommunen blev attraktivare som inflyttningsort för kapitalstarka personer. En ytterligare förutsättning för detta är dock att man samtidigt ser till att friställa tomtmark för bebyggelse efter mottot ”bygg som du vill” och inte som socialdemokraterna vill. Socialdemokraternas och vänsterns motstånd mot försäljning av mark hör inte hemma i dagens samhälle och tomträttsinstitutet har definitivt tjänat ut sin roll. Kommunen skall serva samhällsmedborgarna och inte profitera på deras boende.”
”I anledning av ovanstående har jag idag lämnat in en motion till fullmäktige med krav om att kommunen skall sänka priset för att friköpa sin tomt till 40 % av marktaxeringsvärdet mot tidigare 75%. En försäljning till 40% innebär att kommunen inte förlorar något på affären medan fastighetsägarna får en sänkning med 35%. Det gamla priset innebar att kommunen gjorde en kraftig vinst. Att profitera på en viss samhällsgrupp ligger inte för oss, därför står moderaterna i Landskrona enade i det här kravet och vi kommer att driva frågan ända fram till valet och även genomföra våra intentioner när vi vunnit valet.”
”Vi anser det angeläget att motionen behandlas skyndsamt då vi menar att ett friköpande av tomträtter i kommunen skulle förstärka de övriga insatser som gjorts av kommunens förvaltningar och bolag för att komma tillrätta med bostadssituationen i Landskrona”, heter det avslutningsvis.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser