Annons

Nya idéer för teaterkrog

Caysa Molin är infödd landskronabo, och älskar sin stad framför alla andra. Hon är också en invånare som vill göra nåt bra för kommunen istället för att bara klaga. I den före detta teaterrestaurangen vill hon skapa ett vardagsrum för kulturen. En plats där alla ska kunna mötas, oavsett ålder, kön och etnisk tillhörighet.
– Jag vill skapa en levande och mångkulturell samlingsplats för familjer, unga och gamla, ett alternativ till de traditionella nöjesställena och restaurangerna i stan, säger Caysa.
– Ett jätteintressant förslag, tycker kommunalrådet Lars Wallstén (s) efter att ha läst Caysa Molins projektbeskrivning ”Ett vardagsrum för kulturen”.
Att det behövs alternativa mötesplatser är hon övertygad om.
– Landskrona behöver nöjes- och samlingsplatser utöver krogen. Nya arenor där människor kan träffas kring mat, konst, teater och musik. Det finns inte i dag, säger Caysa Molin.
Själv ser hon möjligheten att skapa en sådan plats i den före detta teaterrestaurangen. Lokaler som Caysa menar både är ändamålsenliga och har ett perfekt läge med Teaterparken som närmaste omgivning.
– Snacka om behaglig, avslappnande och inspirerande miljö. Mitt i centrum, säger Caysa och ser drömmande ut. Det här projektet är så bra att ingen kan säga nej till det. Här finns sådana möjligheter, det kan bli hur bra som helst.
Ett vardagsrum för kulturen, som Caysa Molin själv valt att kalla sitt projekt. Grundidén är att göra Teaterrestaurangen till en kulturell samlingsplats med någon form av servering.
– En plats där familjer, unga och gamla ska kunna sitta ner i en vänlig så kallad non-generation omgivning och ta sig en fika eller äta en bit, berättar hon.
Enligt Caysa handlar det dock inte om att dra igång någon ny restaurangverksamhet. Tyngdpunkten ligger på kulturen.
– Men mat är också kultur, tillägger Caysa och menar att matlagning kan bli ett av inslagen i Teaterrestaurangen. Exempelvis kan kockar med invandrarbakgrund bjudas in för att laga och servera sin mat.
Konst, teater och musik är andra inslag Caysa vill fylla verksamheten med. Kabaré, ståuppkomik, körsång, happenings och konstutställningar, rockmusik, lyrikkvällar eller folkmusik – i Teaterrestaurangen ska det finnas plats för alla slags arrangemang. Särskilt lokala.
– Men här ska också finnas möjlighet för invandrare i Landskrona att få ut sin kultur. Det ska vara en plats lika mycket för dem, det är viktigt. Det bidrar till en ökad förståelse mellan Landskronas många grupper av invånare, anser Caysa.
För egen del hoppas hon nu få kommunens föreståelse.
– Jag har lämnat in mitt förslag till kommunen, som jag hoppas ska nappa. För det här är vill jag göra åt kommunen, inte åt mig själv. Och jag vet att det här kommer att bli bra om jag bara får chansen. Jag vet vad som krävs,jag har varit i den här branschen större delen av mitt liv, försäkrar Caysa som även ser ”Ett vardagsrum för kulturen” som positivt för profileringen av Landskrona.
Enligt Elisabeth Arvidsson på kulturförvaltningen är det dock inte aktuellt med den slags projekt i Teaterrestaurangen.
– Den renovering som görs i Teaterrestaurangen nu är inte omfattande, det innebär att det inte kommer att gå att bedriva någon caféverksamhet i lokalen, säger Elisabeth Arvidsson på kulturförvaltningen.
Enligt henne ska lokalen i framtiden enbart användas i samband med föreställningar och andra evenemang på teatern för enklare servering.
– För att exempelvis kunna servera kaffe i pauserna, säger hon.
Att Caysa Molin tydligt skriver att det inte handlar om någon café-eller restaurangverksamhet som hon vill ha i lokalerna utan i huvudsak kulturaktiviteter, tycks inte ändra Arvidssons uppfattning.
– Min uppfattning efter att ha läst förslaget är ändå att det i grunden handlar om cafeverksamhet, säger hon.
Några planer på att göra om restaurangen på teatern inom snar framtid finns heller inte. Det eftersom det inte finns några pengar att bygga om för.
– Men visst, i övrigt kan jag tycka att tanken är helt rätt att man vill satsa på den slags aktiviteter i lokalen.
Betydligt positivare är kommunalrådet Lars Wallsten till förslaget.
– Jag tycker det verkar mycket intressant, säger han.
Han har dock enbart fått förslaget för kännedom. Enligt honom är det kulturförvaltningen som är ansvarig för teatern, och beslutar om den.
– Men när sådana här förslag kommer förväntar jag mig att de redogör sitt ställningstagande för mig, och än har jag inte hört nåt.
Samtidigt medger han att det finns tillfällen då kommunledningen lägger sig i andra förvaltningars beslut om det är så att man tycker att det är helt
felaktigt. Eller om ett projekt är så bra att man inte vill gå miste om det genom att låta exempelvis kulturförvaltningen rata förslaget.
– Det har hänt att vi gjort på det viset ja, säger Wallsten.
Att det i det här fallet är en landskronabo som anammat kommunledningens uppmaning till invånarna – om att de själva ska komma med förslag istället för att bara klaga – är klart också intressant. Liksom att det handlar om en satsning som kan vara bra för Landskrona, och för profileringen av kommunen.
– Men senast vid budgetberedningen räknar jag med att kulturförvaltningen kommer att ta upp projektet, avslutar kommunalrådet.
TEA KEMPPAINEN

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser