Annons

IT-café på biblioteket

Stadsbibliotekets café, \”Brännpunkten\”, kommer att byggas om till IT-café och under hösten ersätta Tyghusgården som ungdomsgård medan ombyggnad sker. Kulturnämnden, som driver caféverksamheten på biblioteket och museet, har haft problem med att hitta utomstående arrendatorer och dessutom har det varit svårt att få lönsamhet i verksamheterna. Genom att skapa ett IT-café hoppas man få bättre snurr på verksamheten. Tyghusgården kommer att byggas om under hösten, allt för att skapa mer ändamålsenliga lokaler.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser