Annons

Dryg miljard i kommunkassan 

En miljard etthundratjugo miljoner kronor, så mycket har Landskrona kommun i kassakistan efter försäljningen av aktieinnehavet i Sydkraft. Lägg till detta att kommunen dessutom är i stort sett skuldfri och alla förstår att det handlar om en ekonomiskt välmående kommun. För att få en aning om summan storlek så kan det konstateras att Landskronaborna skulle kunna slippa kommunalskatt ett helt år utan att det hade drabbat den kommunala verksamheten. – I stort sett är det så, bekräftar ekonomichef Stefan Johansson som ansvarar för placeringen av den stora förmögenheten i räntebärande papper. – Kommunens nuvarande placeringsregler tillåter inte placeringar i aktier och liknande. Pengarna skall placeras säkert och inte i större poster än 50 miljoner kronor i varje enskild placering, berättar Stefan Johansson vidare och bland de säkra placeringarna räknas också lån till storföretag som Vattenfall, Telia, Volvo och Wasakronan, alla med högsta kreditvärdighet, så kallade K 1 papper. – Idag är omkring 900 miljoner kronor placerade i poster om tio till femtio miljoner. Samtliga är korta lån med en löptid på allt från en månad till närmare ett år. Kommunen erhåller en ränta på mellan 4,15 och 4,25 procent vilket på årsbasis ger en avkastning på dryga 40 miljoner kronor. – När man hanterar så stora summor betyder varje räntepunkt stora pengar, så därför är det viktigt att undersöka alla möjligheter till en bra placering, betonar Stefan Johansson som varit ekonomichef i elva år och aldrig haft en så solid kassa att hantera. – Nej, det här tillhör inte vanligheterna. Samtidigt pågår arbetet med nya placeringsregler för kommunen och här kommer även aktieplaceringar att diskuteras. – Jag räknar med att arbetet skall vara klart senare i sommar och sedan skall politikerna säga sitt innan fullmäktige fattar beslut i frågan. En grundmening som kommit fram i debatten handlar om att kapitalet skall placeras långsiktigt och avkastningen användas i driften. Men säkert kommer det att presenteras många olika förslag till hur pengarna skall användas. Om ett drygt år är det val och då kommer sydkraftsmiljarden säkert att debatteras. Men just nu är det Stefan Johansson som sköter placeringarna och han är inte rädd för att göra en felplacering. – Nej, jag sover gott om natten. Vi har klara regler att följa och då är det inte så svårt, även om det handlar om oerhört mycket pengar.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser