Annons

Flyktingar blir företagare En delegation från Prishtina informerar om läget för blivande företagare i Kosovo, sittande Avdullah Hoti, Muhamet Mustafa och Mastafa Ibrahim, stående samordnaren i Landskrona, Haxhi Osmanaj. 

Behoven av nyföretagande är stort i Kosovo och med hjälp av specialkurser skall flyktingar beredas möjlighet att testa olika affärsidéer.
– Vi uppfattar intresset som stort och jag räknar med att den första kursen skall komma igång till hösten, berättar Claes Nilsson vid Landskrona Utvecklingsstiftelse som varit värd för en konferens i frågan.
– Omkring 40 flyktingar från Kosovo hade uppmärksammat vår inbjudan och det är ett bra resultat. Vi har gått ut genom olika föreningar, men också via TV-reklam i Kosovo.
På plats finns också representanter för Kosovos handelskammare, Mustafa Ibrahim, samt Muhamet Mustafa och Avdullah Hoti från Riinvest i Prishtina.
– Det är ett mycket bra initiativ och alla vi mött är intresserade av att återvända. Tidigare har liknande projekt genomförts i Österrika och Tyskland, men där har det mer handlat om förtäckt tvång. Nu bygger det på frivillighet och det upplever vi som mycket positivt, betonar Muhamet Mustafa med förflutet som minister i tidigare Jugoslavien.
Tanken är att de som anmäler intresse för kursen skall presentera en affärsidé och sedan få hjälp med att utveckla denna. Först kommer två veckors introduktionskurs att genomföras. Sen väntar två veckors grund utbildning innan det är dags för en vecka på plats i Prishtina för att testa sina idéer.
– Hela upplägget är mycket förnuftigt och vi tror att här finns fina förutsättningar för att lyckas, poängterar Muhamet Mustafa som fick många frågor om läget i Kosovo.
– Idag är det stabilt och vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi kommer att genomföra allmänna val i november och påbörjar nu en demokratisk process som skall ge den stabilitet som präglar ett demokratiskt samhälle. Nu finns omkring 40 000 FN-soldater på plats, men det råder absolut inget krigstillstånd i Kosovo.
I Kosovo förbereds också en privatisering av tidigare statliga industrier och i första skedet handklar det om 300 små och medelstora företag.
– Dess kommer att privatiseras och vi ser gärna att utländska investerare blir delägare. Eftersom underhållet av industrierna är starkt eftersatt krävs nytt kapital för att rusta upp de olika verksamheterna. Men vi är optimister och vet att det finns ett stort intresse för att delta i detta arbete.
Vad gäller utbildningen av nyföretagare som skall kunna återvända och starta nya företag, så är det ett projekt som gemensamt körs av Landskrona och Trelleborgs kommuner.
– Inom Tellusprojetet arbetar vi med frivillig återvandring och idén med företagarutbildning är en del av detta, berättar samordnare Haxhi Osmanaj som upplever att många flyktingar idag vill återvända.
– Tidigare fanns en stor tveksamhet, men så är det inte längre. Nu vill man återvända, men man vill också veta mer om hur läget är i Kosovo och därför är fortsatt information oerhört viktig.
Efter avslutad konferens i Landskrona reste delegationen vidare på studiebesök till flera Skånska städer och till hösten hoppas man att de första 15 deltagarna skall påbörja företagsutbildningen som skall resultera i nya företag i Kosovo.
– men inte inom restaurangnäringen, där har vi företag så det räcker. Men gärna inom livsmedelsindustri och utbildning, avslutar Muhamet Mustafa

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser