Annons

Jobb bort på NST och HD 

Sammanslagningen av lokaltidningarna NST och HD innebär att 80 tjänster försvinner från de båda företagen, det framkom vid personalinformationen under onsdagen.
Personalstyrkan skall minskas från idag 390 till 310, men det kanske inte stannar där. Annonskonjunkturen kommer att avgöra. Redan pågår arbetet med att slå samman de båda företagen till ett och för tidningsläsarna i NV-skåne innebär sammanslagningen att en pressröst försvinner. Den tidigare publicistiska konkurrensen försvinner och en dominerande röst erbjuds läsarna i NV-Skåne.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser