Annons

Säbyholmsmöllan till salu 

Sugen på en annorlunda bostad? En vindmölla kanske? Då har Landskrona Kommun det rätta objektet, Säbyholms mölla vid Smörhålan är till salu. – Jag har fått i uppdrag att undersöka om det finns eventuella köpa, berättar Anders Folkar, planeringschef på Stadsbyggnadskontoret. Möllan är i stort behov av renovering och för ändamålet föreslås ett anslag på 1,1 miljoner kronor. – Hela panelen av spån måste bytas ut, hjässan får lyftas av och vingarna måste renoveras, berättar Anders Folkar som redan fått en del förfrågningar om möllan. – Det är personer som vill satsa på café eller konsthantverk, men några konkreta anbud har jag inte fått. men alla idéer är välkomna, menar planeringschefen som räknar med att renoveringen kommer igång under hösten. Möllan är en Holländare som byggdes 1815-20 av Georg Soffel på uppdrag av ägaren till Säbyholm. De gamla ritningarna till kvarnen från 1815 lär finnas bevarade och kommunen fick överta möllan för ett tiotal år sedan i samband med en markaffär. I kommunen finns ytterligare tre möllor enligt förteckning över väderkvarnar i Skåne som kom ut i reviderad upplaga 1993 genom Föreningens Skånska Möllors försorg. Häljarps kvarn är en stubbamölla, byggd 1784. Driften upphörde i slutet av 1930-talet men återupptogs efter krigsutbrottet 1939 och drevs därefter till 1945 då Hembygdsföreningen övertog möllan. Den var hotad av brand när Edvard Persson skulle spela in en film, men räddades undan lågornas rov av hembygdsvännerna. Hembygdsföreningen har restaurerat möllan i slutet av 1970-talet. Den är funktionsduglig och förklarad som byggnadsminne 1964. Vetterlindsmöllan intill Stora Norregatan är en stubbamölla, byggd 1737 som ägs av Landskrona kommun. Viarpskvarnen är också en Holländare, byggd omkring 1870. I drift med vindkraft till omkring 1950, med elkraft till mitten av 1960-talet. Det totala antalet väderkvarnar i Skåne var vid kartläggningen 143 till antalet och nu är alltså Säbyholms Möllan, med fantastisk utsikt över Öresund och Ven, till salu.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser