Annons

Bildskatt visas på nätet

På Landskrona Museum har de olika samlingarna datoriserats sedan slutet av 1980-talet. Nu blir de här samlingarna tillgängliga för allmänheten via Internet.
De samlingar som berörs är fotosamlingen, samlingen av kulturhistoriska föremål samt konstsamlingen. Fotosamlingen på nätet har idag drygt 15 800 poster. C.a 10 000 bilder finns digitaliserade. Totalt sett har museet 700 000 bilder i samlingen.
Genom nätet får alla med tillgång till internet möjlighet att se hur staden och kommunen såg ut förr i världen. I samlingen finns bilder från mitten av 1800-talet fram till idag. Sökmodulen ger möjlighet att söka på en mängd olika begrepp men också att genomföra en sk. fritext-sökning.
Föremålssamlingen innehåller 10 010 poster. Det innebär att cirka 25% av samlingen är registrerad och tillgänglig på nätet. Arbetet med att registrera poster i dataprogrammet pågår kontinuerligt. Samtidigt
fotograferas alla föremål. Idag finns 3 717 bilder av föremål från samlingen i databasen.
Konstsamlingen innehåller uppgift om all den konst kommunen förvaltar 2 355 verk. Även denna samling fotograferas fortlöpande. Idag kan Landskronaborna få tillgång till dessa samlingar genom Minnesbanken på museet. Genom att samlingarna nu blir tillgängliga via nätet, så hoppas museet att det skall stimulera Landskronaborna till ytterligare ”forskning” i den egna historien. Vi hoppas också nu att i ökad utsträckning kunna få hjälp av allmänheten till att identifiera händelser och personer som förekommer på de olika bilderna.
I Kulturförvaltningens monter kommer under mässdagarna personal från museet att finnas för att visa systemet och undervisa intresserade i sökmetoder mm. Länk till ”Minnesbanken på nätet” finns på Kulturförvaltningens hemsida.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser