Annons

Miljöprojekt på Ven bantas 

Det stora miljöprojektet på Ven krymper samman till den berömda fingertutten. Senaste exemplet på projekt som försvinner är de planerade reningsdammarna. Först försvann energiskogen från önskelistan, sedan bevattningen, slamspridningen och nu alltså dammarna. Det höjs nu också röster för att se över hela det ambitiösa projektet som skulle förvandla Ven till ett kretsloppssamhälle. Stödet bland de boende har inte alltid varit det allra bästa, kritikerna menar att man bör starta på nytt och den här gången lyssna till de boende innan man drar igång olika projekt. Hela kretsloppsprojektet kommer att analyseras och bedömas innan nya åtgärder presenteras. Kanske slutar allt med nedläggning och ytterligare en skrivbordsprodukt kan läggas till de kommunala handlingarna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser