Annons

Sydkraftaktier säljs till Tyskland

Inte oväntat fattade Arbetarkommunen igår det historiska beslutet att Landskrona kommun skall sälja sitt aktieinnehav i Sydkraft till tyska E.ON Scandinavia AB, och därmed förstärka kommunkassan med ytterligare 975 miljoner kronor. – Nu när Malmö valt att sälja finns det ingen anledning för oss att behålla vårt innehav. Vi riskerar att bli sittande med svartepetter, konstaterade socialdemokraternas ordförande Anders Karlsson. Beslutet innebär att kommunledningen får i uppdrag att sälja aktierna och att pengarna skall placeras i enlighet med kommunens placeringsregler. – Det innebär att vi inte kan placera i aktier utan i andra räntebärande papper. Nu skall vi ta en diskussion om de långsiktiga placeringsreglerna och återkomma med dessa till Arbetarkommunen senare i höst, betonade kommunalrådet Lars Wallstén. – Nu gäller det för oss att använda pengarna lika förnuftigt som våra företrädare och inte slösa bort dem på kortsiktiga investeringar. Vi skall se över olika placeringsalternativ innan några beslut fattas, betonar Anders Karlsson och såg ett tydligt användningsområde. – En halv miljard kan läggas i en fond som säkrar de framtida kommunala pensionerna, det skulle vara en vettig placering som innebär att framtida generationer inte behöver betala pensionsskulden. När Sydkraft startades av kommunerna i södra Sverige 1906 handlade det om att säkra el-försörjning till rimliga priser, men sedan dess har bolaget utvecklats till en stor aktör på marknaden. Malmö, Landskrona och Oskarshamn har tillsammans, före försäljningen, 18,2 procent av rösterna, ett verkligt inflytande över bolaget. – Men när Malmö väljer att sälja sjunker Landskronas inflytande till omkring fyra procent och det är för lite i ett bolag som Sydkraft, menar Anders Karlsson. Landskronas investering i Sydkraft har genom åren varit 80 miljoner kronor. En insats som bidragit med en sammanlagd avkastning genom åren på 229 miljoner kronor. Dessutom har kommunen tidigare sålt aktier för 138 miljoner kronor och i februari i år för ytterligare 228 miljoner kronor. Till detta skall nu läggas kommande 975 miljoner. Drygt en och en halv miljard kronor i återbäring på satsade 80 miljoner, ingen dålig investering. – Vi har under hela 90-talet fått en årlig avkastning på omkring 25 miljoner kronor årligen på våra Sydkraftaktier. Nu gäller det att placera pengarna lika vettigt som våra föregångare, betonar Anders Karlsson. Redan har Landskrona använt Sydkraftsmiljoner till att lösa låneskulden på 115 miljoner kronor, betala in 55 miljoner till tjänstepensioner och klara årets investeringsbehov på 50 miljoner kronor. Återstår att se hur resten av sydkraftsmiljonerna skall användas? Det var inte med någon entusiasm som beslutet fattades och Roy Wernberg påpekade att beslutet var ett bevis på partiets misslyckande med energipolitiken. Han påminde om socialdemokraternas löfte vid folkomröstningen om kärnkraft att \”Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun.\” – Det löftet tycks man helt ha glömt bort, påpekade Roy Wernberg och Anders Karlsson avslutade med att höja ett varnande finger mot de kommunala tjänstemän som nu tror att spenderbyxorna kommer fram. – Här skall inte slösas och vi måste vårda pengarna lika förnuftigt som våra företrädare. Det är vårt ansvar, påpekade han och klubbade det historiska beslutet som innebär att kommunen får ytterligare 975 miljoner i kassan om en knapp månad.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser