Annons

Prövningshot sänkte huspris

Genom att begära prövning av två fastighetsköp lyckades Hyresgästföreningen få ner priset med 200 000 kronor per fastighet. I och med detta dras också kommunstyrelsens beslut om prövning av förvärven tillbaka. Ärendet gäller två fastigheter i Landskrona, Pelikanen 17 och Storken 21, som båda såldes 1999 på exekutive auktion. När fastigheterna sedan skulle säljas vidare hade priserna gått upp med 64 respektive 68 procent. Detta reagerade Hyresgästföreningen på och begärde hos kommunen prövning av förvärvet. Lagen om förvärv av hyresfastigheter ger kommunen rätt begära prövning i hyresnämnden av en fastighetsaffär bl a om man anser förvärvaren inte vara i stånd att förvalta fastigheten. Vid kommunstyrelsens möte delade majoriteten meningen att begära prövning, man ansåg helt enkelt att köpeskillingen var för hög. Men beslutet villkorades av att en eventuell sänkning av priset skulle förändra beslutet. Och det var precis vad som hände, istället för att betala 3 550 000 kronor för de 13 lägenheterna i Pelikanen 17 blev priset 3 350 000 kronor och de 18 lägenheterna i Storken 21 sjönk från 3 350 000 kronor till 3 150 000 kronor. – Därmed drar Hyresgästföreningen tillbaka sin begäran om prövning och samma sak gäller kommunen, understryker kanslichef Benny Nilsson. Oppositionsrådet Tutti Johansson Falk, m, ville inte alls att kommunen skulle begära någon prövning. Enligt hennes uppfattning skulle marknadens bedömning råda.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser