Annons

Strand med miljonförlust

Konkursdrabbade Strandpaviljongens skulder uppgår till 2 441 506 kronor och 71 öre, det visar bouppteckningen som nu är klar. Peter Fridolf tog över Strandpaviljongen i maj 1999 med ambitionen att skapa ett nöjescentrum för mogen publik. Men visionen kom snabbt på skam, publiken uteblev och de ekonomiska problemen blev snart uppenbara. Trots detta gjordes nya försök att driva verksamheten vidare med inriktning på nya publikgrupper, men under tiden ökade skuldbördan och bolaget fick problem med att betala hyror och avgifter till kommunen. I oktober förra året biföll tingsrätten en ansökan om rekonstruktion, men arbetet misslyckades och den 16 januari i år begärdes Strand i konkurs. Av bouppteckningen framgår att bolagets tillgångar uppgår till 769 247 kronor och 27 öre. Hit räknas det anbud på 250 000 kronor som är det högst konkursförvaltaren fick in på en annons i Dagens Industri. – Vi fick in en del anbud och detta var högst, av sekretesskäl kan jag inte närmare gå in på några detaljer, berättar advokat Lars Tindberg vid advokatfirman Acta som handlagt konkursen. Vidare finns här ett konto i FöreningsSparbanken på dryga 340 000 kronor som banken vill kvitta mot en prioriterad fordran på 359 000 kronor. Kundfordringar uppgår till 120 000 kronor och dessutom finns ett varulager värt 39 000 kronor. Bland de prioriterade fodringarna på 1 971 150 kronor märks obetalda skatter och avgifter till staten på 729 000 kronor, tre obetalda månadshyror till kommunen på 105 000 kronor. De tio fast anställda och 40 timanställda har en lönefordran på 680 000 kronor som ersätts genom den statliga lönegarantin. De oprioriterade leverantörskulderna uppgår till 1 239 603 kronor och 98 öre. Störst här är kravet från Krönleins bryggeri på 400 000 kronor och här finns även obetalda orkesterarvode, annonser och matleveranser, för att nämna några exempel. Närmast blir det edgångssammanträde om en vecka och inom ett halvår väntas förvaltarberättelsen som skall redogöra för Strandpaviljongens uppgång och fall. För kommunens vidkommande väntar också förhandlingar med anbudsgivare om ett nytt hyreskontrakt för sorgebarnet Strandpaviljongen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser