Annons

Miljonbud på Sydkraftaktier

Den tyska energijätten Eon kommer genom dotterbolaget Eon Energie att, i enlighet med de svenska budpliktsreglerna, lägga ett bud på samtliga aktier i Sydkraft. För Landskronas vidkommande innebär det att kommunen erbjuds sälja aktier till ett värde av 975 miljoner kronor.

För två veckor sedan ökade Eon sitt ägande i Sydkraft genom att köpa aktier av Malmö, Landskrona, Halmstad och Oskarshamn för sammanlagt 2,4 miljarder kronor. När köpet är klart den 1 februari kommer Eon upp i 42,8 procent av rösterna i bolaget och därmed passerades 40-procentsgränsen då den svenska budplikten gäller.
– Vi har inte fått någon förfrågan än och det finns inget som säger att kommunen tvingas att sälja, poängterar ekonomichef Stefan Johansson.

Annons
 

Landskrona kommun har sålt 950 930 A-aktier i Sydkraft till kursen 240 kr/aktie, alltså omkring 90 kronor över aktuell börskurs. Affären, som blir klar på torsdag i nästa vecka, ger kommunen 228 miljoner kronor i kassan. Pengarna skall användas till att lösa kommunens låneskuld på 115 miljoner kronor, betala in 55 miljoner till tjänstepensioner den siste mars och klara årets investeringsbehov på 50 miljoner kronor.
– Det innebär att vi spar en ränteutgift på drygt sex procent och räknar vi bort den minskade aktieutdelningen så ger det kommunen tio miljoner kronor i budgetförstärkning, förklarar Stefan Johansson.

Översatt i jobb innebär de extra miljonerna att kommunen kan skapa ytterligare omkring 30 tjänster inom de prioriterade sektorerna, vård och skola, utan att detta behöver belasta budgeten med ökade kostnader. Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunledningen sälja aktier till ett värde av 300 miljoner under året, det innebär att aktier för ytterligare 72 miljoner kronor kan säljas utan beslut i fullmäktige. Efter affären har Landskrona kvar 4 062 533 A-aktier i Sydkraft och skulle dessa säljas till samma kurs, 240 kr/aktie, så hade kommunen fått en kassaförstärkning på hela 975 miljoner kronor.

Socialdemokraterna har tillsammans med vänstern motsatt sig försäljning av Sydkraftsaktier, medan det borgerliga blocket uppmanat till totalt utförsäljning.
– Skulle frågan om ytterligare försäljning bli aktuell så får vi ta en ny diskussion, men rent principiellt så vill vi ha kvar vårt ägande och inflytande i Sydkraft. Det har varit en bra investering som det inte finns någon anledning att avstå från, förklarar arbetarekommunens ordförande Anders Karlsson.

Idag är det tre kommuner som äger aktier i Sydkraft, Malmö, Landskrona och Oskarshamn. Kommunernas röstandel uppgår till 18,5 procent medan en tredje storägare, norska Statkraft äger aktier som motsvarar 29, 7 procent av rösterna.
– Det lilla jag sett av den norska inställningen så vill man inte sälja och dessutom måste EU godkänna affären eftersom Eon får en mycket stark ställning på elmarknaden om affären bli av, poängterar Stefan Johansson.

Landskrona kommer av allt att döma att få ett bud på ytterligare försäljning, men om det sedan blir affär återstår att se.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser